page_banner

Ta tillfället i akt · nå en ny topp — 2023 års Pentasmart Spring Mobilization Meeting hölls framgångsrikt!

Nyligen hölls Shenzhen Pentasmart Technology aktiebolag 2023 vårmobiliseringsmöte framgångsrikt.Ren Yingchun, företagets generaldirektör, sammanfattade den viktiga strategin för företagets utveckling 2023 enligt den gradvis värmande marknadsmiljön i kombination med årets tre uppgifter, och gjorde även en djupgående analys av teamets tankar och handlingar .

Sätt kunden först

Förra året förklarades pandemin över, världen öppnade sig och marknadens konsumtionspotential frigjordes avsevärt.År 2023 kommer den globala ekonomin att gå in i det snabba spåret av stark återhämtning.Därför bör vi ta tillfället i akt, stadigt och kraftfullt, ta branschens befallande höjder.

1

Vid mötet sade generaldirektören Ren Yingchun: "Marknaden från mörkt till ljust, det finns förväntningar, det finns spänning, inför återhämtningen av marknaden bör vi vara positiv attityd, fullt förberedd, att ta vara på möjligheter i marknaden."

Utveckla ett stort antal "billiga och fina" produkter

Ur produktforskning och utvecklingsperspektiv är det första halvåret av detta år en svår uppgift, företaget planerar 35 nya produkter för närvarande, hela systemet för produktutveckling, tillsammans med den stigande kundefterfrågan, krävs för forskning och utveckling snabbt lansera mer prisvärda och högkvalitativa produkter, för att snabbt ta marknaden!I den post-epidemina eran förändras marknaden, så även kundernas efterfrågan, och vårt koncept för produktutveckling och design måste förändras.Ansluta sig till "kunden först", är nära kunderna, förstår behoven, att förse dem med ett stort antal billiga produkter, för att tillfredsställa kunder, skapa förtroende, för att etablera ett långsiktigt samarbete.Därför bör vi sätta pris och kvalitet i första hand vid produktutveckling, så att det blir företagets ultimata vapnet.På så sätt kan företag förnya och utvecklas i flera riktningar.

Var en bra "motivator"

Utvecklingen av företaget under 7 år kan inte skiljas från varje "strippers hårda arbete och ansträngning".Vilka egenskaper behöver strävare?Ren Yingchun, möteschefen, gav också svaret.

2

"Det finns alltid hinder i vägen för framsteg som vi måste driva igenom, och de som ger impulsen att gå framåt är "strejkare". I sitt arbete kan de tappert hitta problem och kan rimligen använda företagets resurser att lösa dessa problem, och ha modet att ta ansvar. Med kollegor kan jag kommunicera och tolerera. Jag kan kontrollera mina känslor, inte slåss mot varandra, och arbeta tillsammans för att betjäna kunderna väl. Endast genom att främja företagets framsteg tillsammans , kan företaget inleda "en ny resa och en ny utgångspunkt".

Håll dig till långsiktighet

Pandemin de senaste tre åren har gett ett hårt slag mot otaliga små och medelstora företag.Många företag möter driftssvårigheter.Vissa försätter sig i konkurs, vissa förvärvas, vissa delas upp och vissa tillgångar omstruktureras.De som överlever är de bästa i branschen.Lyckligtvis har den "mörka period" som epidemin fört med sig passerat, och marknadsekonomin är i gryningen.År 2023, med en gradvis återhämtning av efterfrågan och kombinationen av politiska effekter, kommer livskraften i marknadsekonomin att frigöras ytterligare, och branschen kommer att inleda nya möjligheter.Under de nya möjligheterna, bara genom att ta vara på den första möjligheten, snabbt främja produktutveckling och produktion och lansera ett stort antal billiga produkter för att möta kundernas behov, kan vi ta branschens befallande höjder, verkligen låta företaget alltid leva, leva bättre, och bli först i branschen!"Lev alltid" är Zhonghua Zhaopins vision, och även Zhonghua Zhaopins långsiktiga doktrin.Otaliga fakta har bevisat att endast långsiktighet kan överskrida krisen.Till exempel, även om effekten av epidemin är mycket allvarlig, har den en kort cykel och kan vändas och övervinnas med tiden.Därför måste företagen hålla sig till långsiktighet.

3

För att den långsiktiga utvecklingen av företaget, har levt, mötet med företagets vice vd Gao Xiangan från "marknadsutveckling till insikt i kundernas behov, förbättra kundnöjdheten; Produkt forskning och utveckling bör uppmärksamma de balans mellan kostnad och kvalitet, optimera processen; Produktion för att minska material- och tillverkningskostnader, optimera verktyg; Samarbete med kunder, immateriella rättigheter, produktionsledning kräver alla relevant personal som har medvetenhet om riskkontroll; "Parallella avdelningar måste kommunicera väl och leverera värdefulla resultat för att utföra arbete," de sex aspekterna av 2023 års specifika arbetsdistribution.

4

I slutet av mötet, för att förverkliga företagets allsidiga snabba utveckling, kommer de tre uppgifterna "produktforskning och utveckling, marknadsutveckling och kostnadsminskning" att genomföras under 2023. Alla avdelningar och medlemmar delade också deras framtida arbetsplaner på scenen, ropade den överlägsna teamsloganen tillsammans och implementerade och implementerade resolut de strategiska åtgärderna och målen 2023.

5

Posttid: 2023-01-01